Clubnieuws: ++++ 8 juni - 4e Major: Zomer Cup / Los Naranjos Golf ++++ 8 juni - 4e Major: Zomer Cup / Los Naranjos Golf ++++ 8 juni: 4e Major: Zomer Cup / Los Naranjos Golf ++++ 8 juni - 4e Major: Zomer Cup / Los Naranjos Golf ++++ 8 juni -4e Major: Zomer Cup / Los Naranjos Golf ++++      
   
   

Sample Image
  Competitie Reglement  & Bijlagen

Sample Image

Algemeen

● Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de “R&A RULES LIMITED”  en de aanvullende regels van dit competitie reglement tevens gelden de Local Rules zoals deze van kracht zijn op de baan waar gespeeld wordt.
● Het gebruik van, of het stand-by hebben van mobiele communicatie middelen in de baan is niet toegestaan en zal bij overtreding diskwalificatie van de wedstrijd tot gevolg kunnen hebben.
● Dames Categorie 1 spelen van de dames back-tees (blauw) indien aanwezig.

1. Handicaps en categorie

Tulipan speelt haar wedstrijden in drie handicap categorieën :
● Categorie 1 : handicap   0,0 tot en met 18,4 (EGA handicap cat. 1,2 en 3)
● Categorie 2 : handicap 18,5 tot en met 26,4 (EGA handicap cat. 4 )
● Categorie 3 : handicap 26,5 tot en met 36,0 (EGA handicap cat. 5 )

Iedere deelnemer aan de competitie is verantwoordelijk voor de opgave van zijn of haar juiste handicap.
Gedurende het seizoen wijziging van handicap categorie:
De speler zal tot het einde van het lopende seizoen in de oude handicap categorie blijven spelen van de actuele handicap. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de speler wijzigen van handicap categorie. Directe plaatsing in de nieuwe handicap categorie kan ook, maar de inmiddels opgebouwde competitie punten in de oude categorie komen dan te vervallen.

2. Scorecard

Een niet correct ingevulde scorekaart zal diskwalificatie van de wedstrijd tot gevolg hebben. Ook een niet ingeleverde scorekaart, zonder geldige reden, zal diskwalificatie van de wedstrijd tot gevolg hebben.
Bij het invullen van uw scorekaart dient duidelijk uw score en de score plus naam van uw marker vermeld te worden. Per scorekaart uitsluitend deze twee scores en namen vermelden.
Birdies en betere scores dienen, om opgenomen te worden in het “Birdie - klassement”, duidelijk op de scorekaart worden aangegeven door de score te omcirkelen.

3. Wedstrijduitslag en competitie punten

● De uitslag van een wedstrijd zal worden omgezet in competitiepunten.(zie bijlage)
● Voor de wedstrijduitslag geldt dat bij gelijke scores/uitslag de speler wint met de laagste handicap, bij gelijke handicap geldt vervolgens “matching cards” over de laatste 
   negen holes van de scorekaart , hierna vindt de verdeling van de competitie punten plaats. NB: bij minder dan 4 deelnemers per categorie worden er geen punten toegekend
   voor het Golfer of the Year klassement.
● De eindstand van de Tulipan Trophy Competitie is het hoogste puntentotaal, waarbij meetellen;
 - de beste 8 competitiepunten van de reguliere wedstrijden en
 - de beste 2 competitiepunten van de 5 Major wedstrijden ( zie bijlage)
● Bij het gelijk eindigen in het algemeen klassement wint de speler met de laagste handicap op de einddatum van de competitie.
● De Tulipan Trophy Competitie periode loopt van de eerste dinsdag in oktober tot en met de laatste dinsdag in september daaraan volgend.

 

4. Aan- en afmelden voor wedstrijden

Voor het inschrijven van wedstrijden, tot uiterlijk zondagavond 24:00 uur voor de volgende wedstrijd, gebruikt u het inschrijfgedeelte op de website van Club Tulipan. (zie verder punt 11. van het Algemeen Reglement Club Tulipan)


  Sample Image
   Bijlagen:

Competitie punten

Het aantal competitie punten is afhankelijk van het aantal deelnemers in de betreffende  categorie.
Bij 12 deelnemers :
No. 1…………….12 competitie punten
No. 2…………….11 competitie punten enz.

 Bonus punten  

De nummers 1, 2 en 3 in iedere categorie van een reguliere wedstrijd (geen Major) ontvangen, ongeacht het aantal deelnemers in de categorie 3 , 2 en 1 extra competitie punt(en).

Tulipan Major wedstrijden

De uitslag van deze wedstrijden is een overall-klassement en er zal daarom gespeeld worden van de exact handicap (zonder slope-verrekening).
De voor de categorie behaalde competitie
punten van deze wedstrijden zullen worden verdubbeld.

Strokeplay kampioenschap

Het Kampioenschap zal gespeeld worden door Categorie 1 spelers, (Categorie 2 en 3 spelen deze dag stableford).
Kampioen is de speler met de laagste bruto score.
* Bij een gelijke eindstand zal er een sudden-death-play-off worden gespeeld op door de wedstrijdleiding aan te geven hole(s).

Birdie Klassement
Sample Image

Golfer van het Jaar
Sample Image
 

 
< Prev   Next >