Clubnieuws: ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++      
   
   

Aanmeldformulier lidmaatschap Club Tulipan

Uw naam:
Geboortedatum:
Uw email adres:
Mijn handicap:
Uw adres in Nederland:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon Nederland:
Mobiel Nederland:
Uw adres in Spanje:
Postcode Spanje:
Woonplaats Spanje:
Telefoon Spanje:
Mobiel Spanje:
NGF nummer:
Fed. nummer Spanje:
Betaling van de contributie heeft plaatsgevonden:
Vanuit Nederland:
ABN-AMRO Bank Rek.nr.: NL04ABNA0619182237
t.n.v. W. Kamerbeek te Utrecht
o.v.v. de naam/namen
Betaling van de contributie heeft plaatsgevonden:
Vanuit Spanje:
Banco de Andalucia
Rek.nr.: ES63 0075 3071 4206 0005 9691
t.n.v. W. Kamerbeek. o.v.v. de naam/namen
Door het voldoen van de contributie gaat u tevens accoord met het Algemeen Reglement Tulipan.